Verktøy og metoder

Våre verktøy og arbeidsmetoder følger prinsippene for god tjenestedesign, planlegging og gjennomføring der nøkkelbegrepene er:

  • Forankring av prosjektene på alle nivå.
  • Undersøkelser om hvilke og hvem sine behov som tiltakene skal dekke.
  • Lar dem det gjelder ha reell medvirkning, enten det er dagens og framtiden brukere av helse- og omsorgstjenester, eller ansatte i tjenestene.
  • Sørger for riktig tverr- og flerfaglighet i prosjektgruppen.
  • Etiske vurderinger.
  • Ønsker medvirkning fra eventuelle leverandører før innovative anskaffelser utlyses.
  • Realistiske gjennomføringsplaner.
  • Brukerne er aktivt med i utforming og utprøving av tiltak.
  • Evaluering.