Verktøy og arbeidsmetoder

For å komme fram til innovative løsninger følges prinsippene for god tjenestedesign der nøkkelbegrepene i denne sammenhengen er:

  • Forankring av prosjektene på alle nivå.
  • Undersøkelser om hvilke og hvem sine behov som tiltakene skal dekke.
  • Lar dem det gjelder ha reell medvirkning, enten det er dagens og framtidens brukere av helse- og omsorgstjenester, eller ansatte i tjenestene.
  • Sørger for riktig tverr- og flerfaglighet i prosjektgruppen.
  • Etiske vurderinger.
  • Medvirkning fra aktuelle leverandører før innovative anskaffelser utlyses.
  • Realistiske gjennomføringsplaner.
  • Brukerne er aktivt med i utforming og utprøving av tiltak.
  • Evaluering.