Velferdsteknologi

Velferdsteknologiske løsninger er brukerrettet teknologi som kan assistere brukerne i deres daglige liv. Hensikten er å støtte og forbedre mulighetene for et aktivt og selvstendig liv.
Eksempler på løsningene kan være:

  • Software-systemer som for eksempel alarmer, sensorer og varsellamper.
  • Datateknologi til så forskjellige formål som intelligente hjelpemidler, intelligente klær, rengjøringsroboter, sosiale roboter som Paro, smarthusteknologi etc.
  • Kommunikasjonen mellom helse- og omsorgssektoren og den enkelte brukeren/pasienten og pårørende som telemedisin og toveiskommunikasjon via mobil pc-skjerm.
  • Teknologi for effektivisering og forenkling av arbeid.

Kommuner som har erfaringer fra prosjekter innen velferdsteknologi bekrefter hvor viktig det er å legge hovedvekten av innsatsen på kunnskapsbasert praksis og på organisering. I det ligger fokus på behovsdrevet innovasjon, opplæring og tjenestedesign. Til sammenligning utgjør selve teknologien og produktene bare 20 % av den samlede innsatsen!

Figur_Velferdsteknologi