Paro, en relasjonsrobot

paro_2Paro er en robotsel og et høyteknologisk hjelpemiddel som ved riktig bruk kan gi en kvalitetsforbedring av arbeidsdagen for de ansatte i omsorgstjenesten og bedre livskvalitet hos brukere. Paro stimulere til gode følelser og kommunikasjon mellom brukere, pårørende og ansatte.

Paro er et hjelpemiddel som både kan ha en sosial og en terapeutisk effekt. Paro kan også brukes som katalysator for å utvikle gode og hensiktsmessige måter å håndtere konfliktfylte situasjoner og angst. Den stimulerer til meningsfull aktivitet mellom brukerne, mellom ansatte og brukerne, og for den enkelte. Paro har vist seg å ha god effekt som et miljøtiltak innen personsentrert omsorg.

Hvem har glede av selroboten?

Selroboten er utviklet i Japan etter modell av en ekte selunge. Den er programmert til å reagere med positiv mimikk og respons på stimuli, som håndtering og stemme. Selroboten Paro er ennå relativt ny og er hittil mest brukt overfor personer med demenslidelser, men etter hvert har man også høstet positive erfaringer ved å bruke den overfor personer med utviklingshemning og/eller hjerneskader.

«Hvis en slik sel har positiv virkning for de demente, og hvis dette gir dem økt glede, bør man så absolutt ikke vurdere det opp mot bruk av penger.» (Hilde Onarheim, helsebyråd i Bergen)

Sertifisering

RO har ansvar for den obligatoriske sertifiseringen av personell som skal anvende Paro. Tilbakemeldingene fra sertifiseringskursene er at det er nyttig og nødvendig for å få mest mulig ut av hjelpemidlet.

Forskning i Norge på bruk av selroboten Paro viser at den har god effekt!

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har gjennomført et omfattende forskningsbasert prosjekt om virkningen av Paro på depresjon og aggresjon hos personer med demens. Utprøvingen ble gjort i fem forskjellige sykehjem i Sør-Norge, og forskningsrapporten ble publisert i 2015. Resultatene ble også publisert i en artikkel som Nina Jøranson har fått antatt i forskningstidsskriftet JAMDA med følgende konklusjon:

Denne studien fant en langtids effekt på depresjon og aggresjon ved å bruke Paro i aktivitetsgrupper i sykehjem for eldre med demens. Paro kan være et godt alternativ til psykofarmaka ved nevropsykiatriske symptomer, og bør betraktes som et nyttig hjelpemiddel i den kliniske hverdagen.

Mange mindre forskningsprosjekter rundt i verden kan vise til tilsvarende effekt, men det er svært få undersøkelser som har en like solid forskningsbasert design som grunnlag for sine konklusjoner som den til NMBU.

Sammendrag av artikkelen kan du finne her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26096582