Utredninger og evalueringer

Hvordan presterer helse- og omsorgstjenesten i en kommune sammenliknet med andre, sammenliknbare kommuner? Dette spørsmålet er ofte grunnlaget for en organisasjonsutviklingsprosess. Man kan ikke målbevisst endre noe uten å ha en god oversikt over utgangspunktet. Til det trengs analyser som inneholder sammenlikninger både på ulike enkeltområder og samlet sett.

En slik sammenlikning er ikke for å kåre «vinnere og tapere», men for å se hva som er mulig gjennom å studere andres resultater. Analysen danner grunnlag for å evaluere egne tjenester samlet og på detaljnivå. Dette kan igjen være grunnlaget for å sette seg mål for hvor organisasjonen ønsker å være, enten i nær framtid, eller på lengre sikt.

RO blir ofte bedt om å gjøre slike «statusbeskrivelser» som egne oppdrag, andre ganger blir vi bedt om å være med i de videre prosessene som følger av en slik statusgjennomgang.

Kontaktpersoner