Tjenestetildeling

Å ha god økonomistyring krever både samvittighetsfull regnskapsoppfølging og gode styringsdata. Kommunen må imidlertid samtidig ha kontroll med tjenestetildelingen. Økonomien i helse- og omsorgstjenesten er i stor grad avhengig av hvor mange brukere kommunen har og hvor mye tjenester de innvilges.

RO har kompetanse både på lover og regler på området, og på hvordan oppnå god ressursutnyttelse. En stor andel av ROs oppdrag innenfor helse- og omsorgsområdet handler nettopp om dette.