Økonomistyring

Økonomistyring handler om på kort sikt å ha balanse mellom budsjett og drift, på lang sikt å ha en tjenesteyting som både bruker minst mulig ressurser og dekker befolkningens tjenestebehov. Kravet til økonomistyring for kommuneledelsen fordrer både økonomikompetanse og kompetanse om tjenesteområdene.

RO har hvert år flere ulike oppdrag som handler om økonomistyring. Vårt tjenestetilbud på området bygger både på utstrakt bruk av offentlig tilgjengelig registerinformasjon og på lokale data. I denne prosessen gjennomfører RO også ulike egenutviklede ressursanalyser som sammen gir et godt bilde av kommunens utfordringer. Disse analysene ser vi er handlingsfremmende både på kort og lang sikt. Koblet med høy kompetanse på gode omstillingsprosesser er RO et redskap for god økonomistyring i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Kontaktpersoner