Lederutvikling / Helselederutdanning

RO mener at god og tydelig ledelse er et livsvilkår for organisasjoner. Har man ikke formalisert ledelse gjennom systematisk organisasjonsutvikling, får man ofte et uformelt og ukontrollerbart lederskap. Lederutvikling handler om å gjøre dårlige ledere gode og gode ledere bedre.

Gjennom våre oppdrag i norske kommuner, har vi erfart hvilke utfordringer og suksesser som kommunale ledere opplever i arbeidshverdagen. Det er både gjennom denne erfaringen og et faglig grunnlag, at vi utvikler godt lederskap sammen med lederne, gjennom utdannings- og utviklingsprogrammer. Eksempler på hva RO kan bidra med i kommunen er utvikling av bedre beslutningssystemer, bedre rutiner for konflikthåndtering, bedre lederdialog og tilbakemeldinger på hvordan ledergruppen fungerer sammen.

Kontaktpersoner