Brukermedvirkning

Helse- og omsorgstjenestene er innrammet av krav om brukermedvirkning. Pasient- og brukerrettighetsloven gir pasienter og brukere tydelige rettigheter i forhold til å være med på å påvirke både tildeling av tjenester, organisering av tjenester og utførelse av tjenester. Brukermedvirkningen skal både være på strategisk nivå og på individnivå.  Brukermedvirkning kan noen ganger være å få informasjon, andre ganger å komme med innspill, andre ganger igjen kan forvaltningen forhandle med brukerne. Noen ganger kreves det til og med brukerstyring. RO kaller dette systematisk brukerinnflytelse og vi hjelper kommuner med å bygge opp systemer som på best mulig måte etterkommer kravene til brukermedvirkning.

Kontaktpersoner