Tjenester

RO leverer undervisnings-, kurs- og rådgivningstjenester til norske kommuner. Hvert år gjennomfører RO små og store oppdrag og vi har bistått over 80 % av landets kommuner. Temaet og det faglige innholdet i disse oppdragene varierer stort, men fellesnevneren er organisasjons- leder- og kompetanseutvikling.

Vi våger påstanden om at ingen annen rådgivningsaktør kjenner hverdagen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten like godt som RO. Vi arbeider hver dag i spennet mellom krav til tjenesten, brukerbehov og kommunal økonomi. Tjenestetildeling, ledelse, arbeidstidsordninger og tilpasning til økonomiske realiteter er vårt fagfelt. Vi legger vekt på å være prosessorienterte, med fokus på deltakelse og dialog. RO er også landets fremste leverandør av BPA-kurs. Kanskje vi kan bidra positivt også i din kommune?

Dette er vår signatur: Dedikert, oppdatert og kompetent.