Tjenestedesign

Dagens styringssignaler i lover, meldinger, rundskriv og veiledere stiller tydelige krav om at brukernes medbestemmelse skal være styrende for hvordan tjenestene skal planlegges og utføres både på system- og individnivå. RO har jobbet med å utvikle tjenestetilbudene innen helse og omsorg og har spesielt erfaring med å inkludere brukere og brukerorganisasjoner i dette arbeidet. Er kommunens tjenestetilbud i takt med nye myndighetsføringer? Hvordan kan kommunen utvikle sine tjenester slik at de tilfredsstiller sterkere krav om brukermedvirkning? Slike spørsmål kan kommuner få avklart i samarbeid med ROs rådgivere.