RO_Notat_2014_Hvor_mye_mer_koster_en_ekstra_sykehjemsbeboer