Sykehjemsanalyser

Ressursbruk i sykehjemmene.

Analysen viser størrelsesforholdet mellom ulike utgiftsposter, både internt i de ulike sykehjemmene og sammenlignet med omkringliggende sykehjem.

Hvorfor gjøre en sykehjemsanalyse?

En utfordring ved bruk av nøkkeltall fra KOSTRA er at gjennomsnittsverdiene kan dekke over meget stor spredning. En annen utfordring er ulik praksis for hvor i regnskapene ulike utgiftstyper blir plassert. RO har derfor utviklet sin egen sykehjemsanalyse. Analysen synliggjør ressursbruken på områder som gir mening for kommunens beslutningstakere (pleie, mat og matproduksjon, renhold, medisiner og medisinsk forbruksmateriell, administrasjon/ledelse).

Andre problemstillinger

En av forestillingene som lever i beste velgående er at alle brukere som kommer på sykehjem får dekket alle behov. En annen oppfatning, og kanskje litt i motsetning til den første, er at sykehjemsplass er en standardisert tjeneste og at alle sykehjemsbeboere får det samme tjenestetilbudet. En artikkel av Øystein Døhl m.fl. i 2014 søker å belyse variasjoner i tjenestenivået mellom ulike sykehjem, og om dette eventuelt har sammenheng med beboernes og/eller sykehjemmenes beskaffenhet.


Hva koster en ekstra sykehjemsplass? Denne artikkelen skrevet av Tormod Hofstad søker å belyse hvorvidt en kommune sparer noe på å la sykehjemsbeboere bo to på samme rom.


I en artikkel fra 2013 viser Åsmund Hermansen og Anne Skevik Grødem at kommuner med utstrakt bruk av korttidsplasser har lavere liggetid ved sykehusopphold for sine innbyggere over 80 år.


En artikkel av Hans Knut Otterstad og Harald Tønset fra 2007 viser at tilstrekkelig antall korttidsplasser er et sentralt virkemiddel for å unngå kø til sykehjemsplass.

Kontaktpersoner