Kjøkkendrift

Kjøkkendrift handler om å velge en produksjonsmodell for matproduksjon og -distribusjon som både tilfredsstiller kravene til kvalitet, krav fastsatt i lover og forskrifter og som samtidig er kostnadseffektivt. Valg av produksjonsmodell for kjøkkendrift bør i tillegg være basert på den øvrige organisasjonen i kommunen. Med ROs gjennomgang får kommunen et bedre beslutningsgrunnlag.

Hva passer din kommune best?

Kontaktpersoner