Ressursanalyser

Å sammenligne seg med andre er verdifullt for å få et perspektiv på egne prestasjoner. RO har erfart at det er et stort behov for dokumentasjon og fakta på egne og andres forhold, men også at det kan være vanskelig å velge ut de mest meningsfulle nøkkeltallene for problemstillingene. RO har derfor utviklet noen standardiserte og samtidig tilpasningsbare analyser når det gjelder økonomistyring av helse- og omsorgstjenesten. Disse utfyller og forenkler det som kommunene har tilgjengelig i KOSTRA og andre registre på en handlingsfremmende måte.

Kontaktpersoner