Prosjektledelse

RO har bred erfaring i å bistå kommuner i ulike typer prosjektarbeid. Kommunesektoren står overfor utfordringer med tilpasninger og endringer. For RO er en av suksessfaktorene for å lykkes med igangsatte prosjekt avhengig av planleggings- og gjennomføringsfasen og at deltakerne arbeider målrettet og samordnet. Prosjekt som arbeidsform forutsetter god prosjektstyring. ROs rådgivere har inngående kjennskap til prosjekt som arbeidsform og kan bistå kommunen i å «styre» prosjektet slik at det blir vellykket.

Kontaktpersoner