ROs historie

Da Sosialdepartementet og KS stiftet RO i 1989 var det fordi man savnet et rådgivningsmiljø som kunne formidle nye løsninger og statlige krav til kommunenes omsorgstjeneste. Etter en viss tautrekking på politisk nivå endte RO opp med å bli etablert i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag. Delvis distriktspolitisk begrunnet, delvis av praktiske grunner: Nært til Trondheim lufthavn Værnes, midt i landet.

Se ROs samfunnsoppdrag.

Antall ansatte økte relativt raskt til dagens nivå, +/- 10 ansatte. Fra starten av ble alle oppdrag solgt som resultat av direkte forespørsler. I dag, etter endringer i Lov om offentlige anskaffelser, så er bare oppdrag som har en verdi under 100 000 kr mulig å unnta fra konkurranse. Konkurransene skjer i dag enten gjennom innbydelse fra oppdragsgivere eller ved offentlig utlysning på Doffin. RO har i denne prosessen utviklet seg fra på mange måter å være en forlengelse av myndighetene til å bli en konkurranseutsatt og kommersiell aktør på linje med andre rådgivningsfirma.

RO har også utviklet sitt faglige fokus og sine tjenestetilbud på flere måter. Fortsatt er vårt kjerneområde kommunenes helse- og omsorgstjenester, men vi har også noen oppdrag knyttet til skole, barnevern og hele kommunale organisasjonen. RO har også utviklet seg fra å være kurs- og konferansearrangør for helse- og omsorgstjenesten, til også å tilby kompetansegivende høgskoleutdanning for ledere i helse- og omsorgstjenesten over hele landet.