Mer om RO

Stiftelsen RO Ressurssenter for omstilling i kommunene med utvikling av omsorgstjenesten som spesialområde.

RO er et selvfinansiert rådgivningsfirma for norske kommuner med kontorer på Stjørdal, tett ved Trondheim lufthavn Værnes. Vi samarbeider både med forskningsinstitusjoner som SINTEF, NTNU og Fafo, med Høgskolen Innlandet og Fagakademiet og med andre rådgivningsfirma, for å skape et best mulig kompetansegrunnlag. RO gjør gode kommuner bedre!

RO er en stiftelse, opprettet av daværende Sosialdepartementet og KS i 1989. Nå er det Helse- og omsorgsdepartementet og KS som oppnevner 2 styremedlemmer hver, og Pensjonistforbundet og FFO oppnevner 1 hver. I tillegg har ROs ansatte en styrerepresentant uten stemmerett.

Følgende sitter i ROs styre:
  • Britt Møll Abrahamsen (HOD), styreleder
  • Birger Hellan (KS), nestleder
  • Bente Kne Haugdal (HOD)
  • Mette Gro Iversen (KS)
  • Liv Thun (NPF)
  • Svein Grindstad (FFO)
  • Ingvar Rolstad (ansattes representant)

ROs organisasjonsnummer er 971 386 134, og våre tjenester er delvis merverdibelagt og delvis fritatt for merverdiavgift.