Mer om RO

RO har kontorer på Stjørdal i Nord-Trøndelag, tett ved Trondheim lufthavn Værnes, og har i dag 11 ansatte. RO er et lite og selvstendig rådgivningsfirma for norske kommuner, men samarbeider med både forskningsinstitusjoner som SINTEF, NTNU og Fafo, med Høgskolen i Hedmark og Fagakademiet og med andre rådgivningsfirma for å skape et best mulig kompetansegrunnlag. Små kommuner stilles overfor de samme kravene som de større. RO gjør gode kommuner bedre!

RO er en stiftelse, opprettet av daværende Sosialdepartementet og KS i 1989. Nå er det Helse- og omsorgsdepartementet og KS som oppnevner 2 styremedlemmer hver, og Pensjonistforbundet og FFO oppnevner 1 hver. I tillegg har ROs ansatte en styrerepresentant uten stemmerett.

Følgende sitter i dag i ROs styre:

  • Ivar Johansen (KS), styreleder
  • Britt Møll Abrahamsen (HOD), nestleder
  • Bente Kne Haugdal (HOD)
  • Birger Hellan (KS)
  • Liv Thun (NPF)
  • Svein Grindstad (FFO)
  • Ingvar Rolstad (ansattes representant)

ROs organisasjonsnummer er 971 386 134, og våre tjenester er delvis merverdibelagt og delvis fritatt for merverdiavgift.