Mer om RO

RO er et selvstendig rådgivningsfirma for norske kommuner med kontorer på Stjørdal, tett ved Trondheim lufthavn Værnes. Vi samarbeider både med forskningsinstitusjoner som SINTEF, NTNU og Fafo, med Høgskolen Innlandet og Fagakademiet og med andre rådgivningsfirma, for å skape et best mulig kompetansegrunnlag. RO gjør gode kommuner bedre!

RO er en stiftelse, opprettet av daværende Sosialdepartementet og KS i 1989. Nå er det Helse- og omsorgsdepartementet og KS som oppnevner 2 styremedlemmer hver, og Pensjonistforbundet og FFO oppnevner 1 hver. I tillegg har ROs ansatte en styrerepresentant uten stemmerett.

Følgende sitter i dag i ROs styre:

  • Ivar Johansen (KS), styreleder
  • Britt Møll Abrahamsen (HOD), nestleder
  • Bente Kne Haugdal (HOD)
  • Birger Hellan (KS)
  • Liv Thun (NPF)
  • Svein Grindstad (FFO)
  • Ingvar Rolstad (ansattes representant)

ROs organisasjonsnummer er 971 386 134, og våre tjenester er delvis merverdibelagt og delvis fritatt for merverdiavgift.