Kjerneverdier

ROs kjerneverdier er: Dedikert, oppdatert og kompetent

RO har helt siden starten vært dedikert til samfunnsoppdraget for stiftelsen: Å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester i Norge. I tillegg er det å være ansatt i RO noe som krever dedikasjon til arbeidet. Lange arbeidsdager, stadig på reisefot og mange leveringsfrister krever at ansatte er både selvstendige, strukturerte og er motiverte av egne og bedriftens verdier.

Å være formidler av kunnskap, enten den er basert på forskning eller praktiske erfaringer, fordrer at man er oppdatert. RO har levert rådgivning og konsulenttjenester til norske kommuner siden 1989 og er fortsatt et etterspurt kompetansemiljø for norske kommuner og nasjonale myndigheter. Våre ansatte leser sannsynligvis flere rapporter og fagbøker i året enn Ola og Kari Nordmann, og med mer enn 40 rådgivningsoppdrag i året får vi også del i andres erfaringer rundt om i norske kommuner. Små kommuner stilles overfor de samme kravene som de større. RO kjenner kommunehverdagen!

Kompetanse er mer enn å ha kunnskaper. Kunnskap må omsettes i handlinger. ROs rådgivere har alle arbeidserfaringer fra kommune eller annen relevant offentlig virksomhet. Som nytilsatt i RO må alle ansatte gjennom en lang opplærings- og treningsperiode. Den ene dagen kursholder i Kristiansand, den neste ledes en arbeidsgruppe i Lofoten. Gjennom arbeidet tilegnes både kunnskap og ikke minst de ferdighetene som kreves for å være en god rådgiver.

Alt dette er nødvendig for å gi våre oppdragsgivere valuta for pengene. De råd og anbefalinger som våre oppdragsgivere betaler for, skal bidra til omstilling og innovative løsninger som varer.