Kjerneverdier

ROs kjerneverdier er: Dedikert, oppdatert og kompetent

RO har helt siden starten vært dedikert til samfunnsoppdraget for stiftelsen: Å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester i Norge. I tillegg er det å være ansatt i RO noe som krever dedikasjon til arbeidet. Lange arbeidsdager, stadig på reisefot og mange leveringsfrister krever at ansatte er både selvstendige, strukturerte og er motiverte av egne og bedriftens verdier.

Å være formidler av kunnskap, enten den er basert på forskning eller praktiske erfaringer, fordrer at man er oppdatert. RO har levert rådgivning og konsulenttjenester til norske kommuner i mer enn 25 år, og er fortsatt et etterspurt kompetansemiljø for så vel små kommuner som nasjonale myndigheter. Våre ansatte leser sannsynligvis flere rapporter og fagbøker i året enn Ola og Kari Nordmann, og med mer enn 40 rådgivningsoppdrag i året får vi også del i andres erfaringer rundt om i norske kommuner. RO kjenner kommunehverdagen!

Kompetanse er mer enn å ha kunnskaper. Kunnskap må omsettes i handlinger. ROs rådgivere har alle arbeidserfaringer fra kommune eller annen relevant offentlig virksomhet. Som nytilsatt i RO må alle ansatte gjennom en lang opplærings- og treningsperiode. Den ene dagen kursholder i Kristiansand, den neste ledes en arbeidsgruppe i Lofoten. Gjennom arbeidet tilegnes både kunnskap og ikke minst de ferdighetene som kreves for å være en god rådgiver.

Alt dette er nødvendig for å gi våre oppdragsgivere valuta for pengene. De råd og opplæringstiltak som våre oppdragsgivere betaler for, skal bidra til omstilling og innovative løsninger som varer.

RO: Dedikert, oppdatert og kompetent.