Ansatte

 • 3a-web

  Brit Bakken

  Daglig leder +47 952 65 517 [email protected]

  Brit Bakken har master i organisasjon og ledelse med spesialisering i relasjonsledelse. Hun er utdannet barnevernspedagog, har gjennomført studier ved NTNU i bl.a. Lederstil og teamutvikling, Økonomi og verdiskapning, Coaching og veiledning, Organisasjon og endring. Hun har i tillegg utdannelse som Prosjektleder fra BI og er sertifisert LEAN-prosjektleder.

  Hun har lang arbeidserfaring fra offentlig sektor, fengselsvesenet, barnevern, rehabiliteringsinstitusjon, HVPU og som konsulent og behandler i spesialisthelsetjenesten. Brit Bakken har vært ansatt som rådgiver i RO i to perioder, fra 2005-2012 og fra høst 2017. Brit Bakken er konstituert som daglig leder fra 1.1.2019.

   

  Last ned CV
 • p_iah

  Inger-Anne O. Hagerup

  Økonomi- og administrasjonskonsulent +47 992 56 783 [email protected]

  Inger-Anne Opheim Hagerup har sekretærutdanning og årsenhet i informatikk. I tillegg videreutdanning i digital forretningsforståelse, bedriftsøkonomi, regnskap, prosjektledelse og markedsføringsledelse . Hun ansvar for planlegging, tilrettelegging av kurs- og opplæringstilbudet overfor kommunene knyttet til BPA. Hun har i tillegg også ansvar for ROs interne lønns- og regnskapssystemer, CRM- system, hjemmeside og administrative funksjoner, deriblant opplæring og vedlikehold av våre systemer.  Hun er ROs fremste når det gjelder salg og markedsføring. Inger-Anne Opheim Hagerup har vært ansatt i RO siden 1995.

   

  Last ned CV
 • p_iro

  Ingvar Rolstad

  Seniorrådgiver +47 952 65 513 [email protected]

  Ingvar Rolstad er utdannet sykepleier og har lang og bred administrativ erfaring fra kommunesektoren, blant annet som assisterende rådmann. Han har inngående erfaring fra etablering av samkommunen Levanger-Verdal, og har i RO en meget bred oppdragsportefølje fra flere sektorer og med ulike problemstillinger. Han er i dag ROs ekspert på kommunal planlegging, planprosesser og utarbeidelse av planer. Han har inngående kunnskaper om prosjektstyring og styringsprinsipper. Han er sertifisert som LEAN prosjektleder. Ingvar Rolstad har vært ansatt som rådgiver i RO i to perioder, fra 1993 til 1999 og fra høsten 2006.

  Last ned CV
 • p_eho

  Einar Holand

  Seniorrådgiver +47 952 65 515 [email protected]

  Einar Holand har mastergrad i konflikthåndtering og forhandlingsteknikk fra Juridisk fakultet, Universitetet i København. Han har hatt mange oppdrag knyttet til ledelse, veiledning og brukermedvirkning. Han har også inngående kompetanse på opplærings- og utdanningstiltak. I tillegg stor kompetanse i  konferanse- og kursavvikling og opplæring av arbeidsledere så vel som saksbehandlere han  BPA.

  Han er i tillegg ROs forhandlingsekspert og har for tiden mange utdanningsoppdrag spesielt knyttet til organisasjonsutvikling med fokus på kommunikasjons- og forhandlingskompetanse. Einar Holand har vært ansatt i RO siden 2001.

  Last ned CV
 • p_ojo

  Øivind Johnsen

  Seniorrådgiver +47 476 71 801 [email protected]

  Øivind Johnsen har sosialfaglig og pedagogisk/psykologisk utdanning samt mastergrad i Master of Management ved Handelshøyskolen BI. Han har arbeidet med personal- og organisasjonsspørsmål i 20 år, hvorav 7 år som personalsjef og 5 år som forhandlingssjef. Han har i tillegg administrativ erfaring fra helse/omsorg-, oppvekst- og eiendomsvirksomhet i Trondheim kommune. Han ble ansatt i RO i 2012 og kom da fra stillingen som forhandlingssjef ved St. Olavs hospital HF i Trondheim.

  Last ned CV
 • 1a-web

  Merete Postmyr

  Rådgiver +47 934 05 281 [email protected]

  Merete Postmyr er tilsatt som rådgiver i RO. Hun har master i organisasjonspsykologi og ledelse, med særlig vekt på samspill, teamledelse og påvirkningsledelse. I bunnen har hun bachelor med fagene statsvitenskap, sosiologi og samfunnsplanlegging/lokalsamfunnsforskning.

  Hun har 20 års erfaring fra Universitetssykehuset Nord-Norge innen kompetanseutvikling, ledelse og rådgivning i klinikk og som pasientforløpskoordinator. De siste 10 årene jobbet spesielt med Lean, kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, prosessveiledning og organisasjonsutvikling. Hun har omfattende praktisk erfaring med forbedring av pasientforløp, samhandling og koordinering av både diagnosespesifikke og generiske forløp.

   

  Last ned CV
 • anja-tjelflaat1

  Anja Tjelflaat

  Rådgiver 932 03 600 [email protected]

  Anja Tjelflaat er nytilsatt rådgiver ved RO. Hun har tatt masterprogram i Design Thinking og master i Ledelse ved BI. Hun er også sertifisert i Prince 2, Lean, FOURTH-innovation facilitator og Coach.

  Hun har lang erfaring fra både offentlig og privat næringsliv, både som leder, lokalpolitiker og som en drivkraft for omstilling og innovasjon. Hun er opptatt av virksomhetskultur og tankesett, for bærekraftig utvikling. Hun jobber med et langsiktig perspektiv, med sluttbruker i fokus og er opptatt av læringseffekt og gevinstrealisering.

   

  Last ned CV