Om RO

RO, Ressurssenter for omstilling i kommunene, er et rådgivningsfirma for norske kommuner. RO er landets fremste leverandør av alle typer BPA-kurs og rådgivningstjenester til helse- og omsorgstjenesten i hele landet. I tillegg leverer RO forvaltnings- og saksbehandlingskurs og lederutdanning til helse- og omsorgstjenesten. RO deltar i større FoU-oppdrag for nasjonale myndigheter, og leverer også rådgivningstjenester knyttet til øvrige kommunale tjenester og sektorer. RO har over 25 år i bransjen, og har hatt oppdrag i over 80 % av landets kommuner. RO leverer årlig 50-60 kurs og 40-50 rådgivningsoppdrag.