Nina på besøk hos Paro i Japan

paro_nina_japanSammen med 107 studenter fra NTNU ble jeg mottatt på Japans største forskningssenter av Shibata Takanori, oppfinneren og konstruktøren av Paro. Han holdt en glitrende forelesning for oss om Paro, og utviklingen av roboter som er interaktive med mennesker. Denne form for robotteknologi mener Shibata vi vil se mer og mer av i årene som kommer.

Jeg fikk anledning til å holde en introduksjon om ROs arbeid med Paro og om hvilke erfaringer vi har gjort oss i Norge omkring anvendelsen av Paro. Det var en entusiastisk forsamling som synes det var spennende å høre om teknologi – ikke bare som «hardware», men anvendt som et hjelpemiddel til å skape gode følelser og kommunikasjon mellom mennesker. Kanskje vi ser noen av disse kybernetikkstudentene ute i kommunene om noen år, ivrig engasjert i implementering av velferdsteknologiske løsninger?

Er du interessert i å høre mer om anskaffelse av robotselen Paro, ta kontakt med RO.