Morgendagens omsorgsutfordringer

RO har våren 2015 utarbeidet en rapport for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om morgendagens omsorgsutfordringer.

Fylkesmannen gjennomførte i 2014 sju dialogmøter med kommunene i Sør-Trøndelag. Dialogmøtene ble gjennomført i samarbeid med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag, KS Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkestannlegen i Sør-Trøndelag. Temaet for møtene var dagens og morgendagens omsorgsutfordringer i kommunene, med utgangspunkt i Melding til Stortinget nr. 29 (2012-2013). Kommunene som deltok på dialogmøtene gjennomførte kommunevise gruppearbeid, som det ble skrevet referat fra.

I rapporten oppsummerer og systematiserer RO disse referatene.

Morgendagens omsorg − et dypdykk i kommunenes omsorgsutfordringer…