Gjennomføring og bestilling

Lederutdanningen selges på oppdrag. Kommuner kan kjøpe hele eller deler av utdanningen (enkeltemner) til egne ledere, eller kommuner kan gå sammen med andre kommuner om et samarbeid om kjøp av utdanningen. For å sette i gang en klasse, må det være minst 20 deltakere. Oppdragsgiver bestemmer hvem som deltar, men det er vanlig med både avdelingsledere, enhetsledere og rådgivere i en klasse.

Deltakerne må søke opptak som studenter ved Høgskolen i  Innlandet. Kravene for å tas opp er studiekompetanse, eventuelt kan praksis kompensere for manglende utdanning.

Avtale om kjøp (eller spørsmål om kjøp) kan gjøres til RO, Fagakademiet eller Høgskolen i Innlandet . Kommuner kan kjøpe ett emne eller flere emner og bestemmer selv rekkefølgen dersom man ønsker å kjøpe flere.

 

Kontaktpersoner