Lederutdanning

RO tilbyr ledere i helse- og omsorgstjenestene en årsenhet videreutdanning i ledelse. Utdanningen er et samarbeid mellom RO, Fagakademiet og Høgskolen Innlandet. Utviklingen av denne utdanningen startet i 2007 og bakgrunnen var at vi så et behov for en egen lederutdanning for ledere i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Etter hvert har vi videreutviklet konseptet slik at det også kan tilpasses generell lederutdanning i hele kommunen, dersom oppdragsgiver skulle ønske det.

Utdanningen består av 8 emner á 7,5 studiepoeng og gjennomføres i kommunen. De enkelte fagemnene kan tas uavhengig av hverandre og enkeltvis.
Lederopplæringsprogrammet vil gjennomføres på deltid, dvs. at opplegget uansett om en gjennomfører et enkeltemne eller hele programmet, så kan dette gjennomføres samtidig som en arbeider i 100 % stilling.
Terskelen for å kunne benytte programmet er svært lav, og kan også gi deltakerne/studentene en kompetanse som kan komme godt med til senere anledninger.
Studieplanene tar utgangspunkt i særlige problemstillinger knyttet til helse- og omsorgstjenestene. Når en av emnene handler om strategisk kompetanseplanlegging, betyr dette at forelesninger og praktiske oppgaver er rettet inn mot kompetanseplaner og kompetansebehov i helse- og omsorgstjenestene.

Opplegget i denne utdanningen er svært fleksibel. Den kan gjennomføres av ledere i egen kommune, sammen med nabokommuner, i fylkesmannens regi eller i regi av andre samarbeidskonstellasjoner. Man kan kjøpe så mange emner man ønsker og emnene kan settes sammen i den rekkefølgen man synes passer best lokalt.

Brosjyren «Lederutdanning helse og omsorg» finner du her…

Les mer om lederutdanningen på: http://lederutdanning-helse-omsorg.no/

I tillegg er det utarbeidet et fordypningsemne modul 9. Endringsledelse på egen arbeidsplass

og modul 10 som heter Coachende lederskap

 

 

Kontaktpersoner