RO-rapporter

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

RO arbeidet i 2014 med et utviklingsprosjekt som har sett på hvordan man kan lede frivillige som velger å gjøre en innsats for brukerne av helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner.

Det ble sendt ut spørreskjema til om lag femti kommuner og RO var på besøk i tre kommuner som bruker frivillige i helse- og omsorgstjenestene sine. En av disse kommunene har en veldrevet frivilligsentral, en annen bruker frivillige i lindrende omsorg (for alvorlig syke og deres pårørende), mens den tredje har et stort treffsenter med nesten 100 aktive frivillige.

Arbeidet resulterte i en rapport som oppsummerer læringspunktene fra dette prosjektet under følgende overskrifter: Om å finne de frivillige – rekruttering; om de frivillige – motivasjon; om organisering; om å lede de frivillige; om ledere eller koordinatorer; om finansiering, og om brukerne av tjenester der frivillige er involvert.

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner