Nasjonal strategi

I 2015 lanserte Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet sin nye strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgsektoren.

Du kan lese mer om strategien her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-frivillighetsstrategi/id2429976/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/frivillighetsstrategi/id2429965/

Under arbeidet med strategien ba partene om innspill og gode eksempler. ROs synspunkter på organisering og ledelse av frivillige i helse- og omsorgssektoren kan du lese her…