Andre rapporter

Rapport fra SFS: Deltakelse i frivillig arbeid, motivasjon og betingelser for frivillig innsats

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (SFS) lanserte i juni 2015 en rapport om deltakelse i frivillig arbeid. I rapporten tar de særlig for seg hvordan folk rekrutteres til frivillig innsats, hva som motiverer folk til å delta i frivillig arbeid, og hvorfor de eventuelt slutter med det frivillige arbeidet de gjør. SFS ser også på om nordmenns motiver og holdninger til frivillig arbeid har endret seg de siste 15 årene.

Du kan lese hele rapporten her:
http://sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2015/2015-1