Ledelse av frivillige

Helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner har i flere offentlige dokumenter blitt oppfordret til å øke den frivillige innsatsen i tjenestene sine. De frivillige kan komme både fra frivillige organisasjoner og som enkeltfrivillige. Mange kommuner har kommet godt i gang med dette arbeidet, mens andre strever med rekruttering, motivering, organisering og ledelse av sine frivillige. RO mener at ledelse av frivillige er et eget fagfelt, som krever en særskilt kompetanse fordi de frivillige motiveres av til dels andre faktorer enn kommunens ansatte.

RO kan bistå kommuner som ønsker å sette i gang et slikt arbeid, og være samarbeidspartner og rådgiver for kommuner som ønsker å utforme en egen, lokal frivillighetspolitikk.

Kontaktpersoner