Kurs knyttet til arbeidsmiljø

Bedre arbeidsmiljø med Lean

Leans opprinnelse kommer fra bilindustrien og Toyota. Metoden har fokus på å etablere en kultur hvor dèt å forbedre arbeidsprosessene blir en naturlig del av arbeidshverdagen for alle ansatte. Erfaringene fra industrien er dokumentert. Nå kommer også erfaringene fra offentlig sektor som viser at metoden setter sine positive spor. Gjelder alle tjenesteområdene innen kommunal forvaltning.

Målgruppe
 • Ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.
Beskrivelse
 • Kort innføring i Leanmetoden.
 • Hvem er mottakeren av kommunale tjenester og hvilke forventninger har de?
 • Krav til ledelse?
 • Hva betyr Leanimplementering for den enkelte ansatte og ansattegruppen?
 • Lean som miljøforbedrer.
 • Kort innføring i noen av verktøyene.
Innhold
 • Hva er lean? Bakgrunn og historien.
 • Hvorfor lean og kan noe som er utviklet for industrien overføres til offentlig sektor?
 • Betydning for ledere og medarbeidere?
 • Hva viser resultatene fra de som har tatt i bruk lean?
 • Er det mulig å skape et bedre arbeidsmiljø, redusere sykefravær med «industrielle metoder»?
 • Verktøykassa.
 • Tiltak for å skape motivasjon på egen arbeidsplass.
Gjennomføring
 • En arbeidsdag + oppfølgingsdager om ønskelig.
Kontaktpersoner

Forhandlingsteknikk i hverdagen

Vi forhandler hele tiden, hvem skal gjøre oppgavene, hvordan skal oppgavene fordeles, hvem skal ta kveldsvakta, hvordan skal ressursene fordeles, hvordan skal vi være mot hverandre for å skape et trygt og godt arbeidsmiljø?

Målgruppe
 • Ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.
Beskrivelse
 • Håndtering av uenighet
 • Metoder for konfliktløsning
 • Å forhandle er både samspill og konkurranse
Innhold
 • Fordelingsforhandlinger
 • Integrasjonsforhandlinger
 • Vinn-vinn løsninger
 • Forhandling og personlighet
Gjennomføring
 • En arbeidsdag
Kontaktpersoner

Den store medarbeidersamtalen

Med innføring av «flatere» organisasjonsstrukturer kan kontakten med den enkelte ansatte bli problematisk når personalgruppen er stor. I tillegg kreves det ikke bare profesjonell utføring av de arbeidsoppgavene, men at personalgruppen og ledelsen som team skal utvikle virksomhetens strategier gjennom kreativitet og engasjement.

Målgruppe
 • Ledere med personalansvar og personalgrupper
Beskrivelse
 • Hvordan kan personalgruppen og lederen sammen utvikle virksomheten?
 • Hvordan utvikle kreativitet, problemløsning og konflikthåndtering i personalgruppen?
 • Metodikk som tar utgangspunkt i personalgruppens egne problemstillinger og løsningsforslag.
 • Verktøy ledelsen kan videreføre.
Innhold
 • Presentasjon av metodikk
 • Gjennomføre prosesser som avdekker hva som fungerer tilfredsstillende og hva som bør endres.
 • Konkretisering av problemstillingene
 • Hva skal gjøres og hvem gjør hva?
 • Tidsplan og gjennomføring
 • Ansvar – når vet vi at oppgavene er gjennomført?
Gjennomføring
 • En arbeidsdag
Kontaktpersoner

Kompetanseutvikling og arbeidsmiljø

Målgruppe
 • Ledere med personalansvar, verneombud og tillitsvalgte.
Beskrivelse
 • En samling der deltakerne får innsikt i grunnleggende begreper knyttet til kunnskap og kompetanse.
 • Drøfting av dilemmaer knyttet til ledelse og selvledelse i dagens kommunale virkelighet.
 • Foredrag, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.
 • 10 – 25 deltakere.
Innhold
 • Hva er kunnskap, hva er kompetanse?
 • Kompetansekartlegging og kompetanseplanlegging.
 • Kunnskapsledelse.
 • Arbeidsmiljøets betydning for kompetanseutvikling og kompetanseutviklingens betydning for arbeidsmiljøet.
Gjennomføring
 • En arbeidsdag
Kontaktpersoner

Kompetanse på tvers – gir mestring

Det stilles større og større krav til samarbeid og samhandling på tvers av profesjoner og tjenestenivå. Samtidig har vi alle behov for å oppleve nytten av egen kompetanse. Andres dyktighet og annerledes kompetanse kan i samarbeidssituasjoner oppleves som viktigere enn vår egen dyktighet. Hvordan kan jeg mestre situasjoner der andres kompetanser synes å true mine kompetanser, slik at vi bekrefter og beriker hverandres kompetanser?

Målgruppe
 • Ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.
Beskrivelse
 • Våre mentale kart
 • Hva styrer min adferd
 • Å forske i egen praksis
Innhold
 • Dialogen som redskap i tverrfaglig  samhandling
 • Smerten ved omstilling – nye perspektiv på innarbeidede handlingsmønstre
 • Spørsmål som mangler ferdige svar
 • Faktorer som fremmer trivsel og faktorer som truer trivsel
 • Hvordan tenke annerledes om det alle ser
Gjennomføring
 • En arbeidsdag