Diverse kurs for ledere

Motivasjonskurs for ledere

Målgruppe
 • Ledere med personalansvar, fagledere og andre som driver den daglige virksomheten
Beskrivelse
 • Hvordan motivere dine ansatte til å yte «det lille ekstra»?
 • Forskjellige teorier om motivasjon
 • Ledelse kan være både motiverende og demotiverende
Innhold
 • Presentasjon av teorier
 • Operasjonalisering av motivasjonsteorier
 • Hva er leders ansvar i forhold til motivasjon?
 • Kan noen motiveres til å gjøre det de egentlig ikke vil?
 • Tiltak for å skape motivasjon på egen arbeidsplass
Gjennomføring
 • En arbeidsdag
Kontaktpersoner

Lederutvikling, relasjonsledelse

Utviklingsprogram for ledere som går over fire samlinger og som har fokus på relasjonsledelse, selvledelse og medarbeiderskap.  Det er viktig at dette sees på som et utviklingsprogram for ledere og at det går over ei viss tid, det bør være minst fire uker mellom hver samling, men det kan også være for eksempel en samling i halvåret slik at det blir et to-årig utviklingsprogram.

Målgruppe
 • Ledere, tillitsvalgte, verneombud.
Beskrivelse
 • Lederperspektiver og lederteori
 • Relasjonsbygging, samhandling og dialog
 • Organisering og kulturbygging
 • Systemer for kontroll og rapportering
Innhold

Personlig utvikling. Personlighet og ledelse. Transaksjonsledelse og transformasjonsledelse. Relasjonsledelse. Motivasjon og motiveringsfaktorer. Verdibasert ledelse. Forskjellige mennesker trenger forskjellig lederstil. Kontinuerlig forbedring. Styringsredskap og lojalitet. System for internkontroll. Beslutningskompetanse og tydelig ledelse. Benchmarking og tjenesteutvikling. Kompetansebegrepet. Personalplanlegging (arbeidstidsplanlegging). Rekruttering og medarbeiderskap. Belønningssystemer og arbeidsrett.

Gjennomføring
 • Fire samlinger med to dager på hver samling over ett til to år.
Kontaktpersoner