Velferdsteknologi

Kurs om velferdsteknologi

Kurset vil se nærmere på hva som inngår i begrepet velferdsteknologi. Videre vil aktuelle og praktiske problemstillinger knyttet til temaet velferdsteknologi bli gjennomgått. For å få til vellykkede prosesser hva er viktige hensyn å ta og hvilken metodikk for gjennomføring skal velges? Ta kontakt med RO for mer informasjon om kurset.

Kontaktpersoner