Kurs på oppdrag

«Kurs på oppdrag» er en type kurs hvor kommuner som har behov for å ha kompetanseoppdatering innenfor enkelttema kontakter RO og bestiller kurs for en eller flere dager.  Aktuelle tema vil kunne være alt innenfor organisasjonsutvikling, ledelse, arbeidsmiljø, velferdsteknologi osv. Her presenterer vi noen tema som kan være aktuelle. I tillegg kan RO innenfor vårt kompetanseområde skreddersy tilbud etter kommunenes aktuelle behov.