Kartlegging og utvikling av organisasjonskultur

Det er ikke mulig å jobbe med organisasjonsutvikling uten på ett eller annet vis å komme inn på organisasjonskultur. Hva er organisasjonskultur?

De fleste har en fornemmelse av hva kultur betyr i denne sammenhengen, men det er vanskelig å komme med en entydig definisjon. Det er også lett å være enige om at kultur er viktig når organisasjonen og dens utfordringer og styrker skal beskrives. Det er verre å si noe om hva kulturen eventuelt skal forandres til.

  • Når er det nødvendig med kulturendring?
  • Hvordan kan man jobbe med å endre kultur?
  • Hvordan beskrive den kulturen man ønsker å komme fram til?

Kulturen må både kunne kartlegges og beskrives slik at det blir tydelig hvilke tiltak som kan iverksettes, for å endre kulturen i ønsket retning. Dette krever kunnskap både om begrepene, om verktøy og om hvilke kulturer som er ønskelig ut fra situasjonen organisasjonen befinner seg i.

RO bistår kommunene med dette viktige arbeidet.

 

Kontaktpersoner