Kartlegging og utvikling av organisasjonskultur

Det er ikke mulig å jobbe med organisasjonsutvikling uten på ett eller annet vis å komme inn på organisasjonskultur. Hva er organisasjonskultur? De fleste har en fornemmelse av hva kultur betyr i denne sammenhengen, men det er vanskelig å komme med en entydig definisjon. Det er også lett å være enige om at kultur er viktig når organisasjonen og dens utfordringer og styrker skal beskrives, det er verre å si noe om hva kulturen eventuelt skal forandres til. Når er det nødvendig med kulturendring, og hvordan kan man jobbe med å endre kultur og hvordan beskrive den kulturen man ønsker å komme fram til? Kulturen må både kunne kartlegges og beskrives slik at det blir tydelig hvilke tiltak som kan settes inn og hvor, for å endre kulturen i ønsket retning. Dette krever kunnskap både om begrepene, om verktøy og om hvilke kulturer som er ønskelig ut fra situasjonen organisasjonen befinner seg i.

Kontaktpersoner