Nytt rundskriv:

I-9/2015 - Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

1 BPA GaveSå kom endelig rundskrivet. Rundskriv I-9/2015 er ikke et nytt rundskriv om BPA, men avgrenset til Rettighetsfestingen. Det betyr etter vårt syn at det fremdeles vil være mange uavklarte spørsmål rundt saksbehandling og drift av BPA. Det betyr at det også vil være stort rom for kommuner til selv å definere sin egen forståelse av hva det vil si å ha BPA, hvilke oppgaver som faller inn i ordningen og rammene rundt den daglige drifta av BPA-ordninger.

Rundskrivet er tydelig på krav til arbeidsleder og til at arbeidsledere må ha tilstrekkelig kunnskap både om BPA og om arbeidsrettslige forhold for å kunne være arbeidsleder. Slik formuleres dette i rundskrivet:

«Det må forutsettes at arbeidsleder har kjennskap til de grunnleggende reglene om arbeidsmiljø og ansattes rettigheter, og kan drifte ordningen i tråd med den opplæring og veiledning som gis ved arbeidslederkurs.  Kommunen må lære opp brukeren slik at han eller hun kan ivareta det ansvaret som arbeidslederrollen medfører på en måte som også ivaretar assistentenes rett til et forsvarlig arbeidsmiljø.»

I RO ser vi fram til å samarbeide med kommunene om kurs både for arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere i året som kommer. Vi ser også at det trengs egne kurs i forhold til rundskrivet i seg selv. Vi har gleden av allerede nå å invitere til å sette av datoer for slike kurs, og så kommer vi tilbake med innholdet i disse kursene rett over nyttår.

Kurset vil bli satt opp på følgende steder:

08.03.16 – Stjørdal, Scandic Hell Hotell – Fulltegnet!
10.03.16 – Oslo, Ingeniørenes Hus Møtesenter
15.03.16 – Tromsø, Clarion Hotell The Edge
17.03.16 – Kristiansand, Sørlandsparken
26.04.16 – Oslo, Ingeniørenes Hus Møtesenter

Program og påmeldingsskjema finner du her…