BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2018 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

« Tilbake til kalender

BPA for kommuneansatte «To rett og en vrang…»

Kursavgift: 4.800,-

Det er mye som er rett i kommunenes håndtering av BPA – og noe som er vrangt.

Kurset tar utgangspunkt i 4 case som på forskjellig vis er illustrerende for problemstillinger som synliggjør dilemmaer knyttet til tjenestetildeling og tjenesteutførelse.

Kursene vil være en miks av at RO problematiserer temaene og at deltakerne inviteres til å dele sine erfaringer med hverandre.

Eksempel på problemstillinger:

  • Når det er usikkerhet om evnen til å være arbeidsleder
  • Hva innebærer det at de som har BPA skal ha rett til å «spare timer»?
  • Tildeling av timer – hvordan beregne «rett timetall»?
  • Hvordan skal kommunen forholde seg når «enkle helsetjenester» skal organiseres som BPA?
  • Bruker bor i bolig med felles tjenester – hvordan håndterer vi da retten til BPA?

 

 

Påmeldingsfrist: 26.03.2018
Oslo, Christiania Qvartalet Møtesenter

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]