Kurs/konferansekalender 2020

RO arrangerer kurs og konferanser over hele Landet. Nytt for 2020 er at vi også skal arrangere flere konferanser med ulike tema som:

Mat, helse og ernæring – Smakfullt, Sunt, Sammen og Erfaringskonferanse om BPA.

Kursene kjøres både sentralt med individuell påmelding og som oppdragskurs i kommune og fylke.Målgruppen vil være kommune- og fylkesansatte i sektoren helse og omsorg.

I tillegg er vi Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2020 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

Nytt for 2020 er at BPA har førsteprioritet i forhold til fordelingen av tilskuddsmidlene. Husk å søke fylkesmannen om opplæringsmidler.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

«To rett og en vrang…»

Kursavgift: kr 4.950,-.

Det er mye som er rett i kommunenes håndtering av BPA – og noe som er vrangt.

Kurset tar utgangspunkt i 4 case som på forskjellig vis er illustrerende for problemstillinger som synliggjør dilemmaer knyttet til tjenestetildeling og tjenesteutførelse.

Kursene vil være en miks av at RO problematiserer temaene og at deltakerne inviteres til å dele sine erfaringer med hverandre.

Noen problemstillinger som kan oppstå:

Hva innebærer det at de som har BPA skal har rett til å «spare timer»? Tildeling av timer – hvordan beregne «rett» timetall? Hvordan skal kommunen forholde seg når «enkle helsetjenester» skal organiseres som BPA? Bruker bor i bolig med fellestjenester, hvordan håndterer vi da retten til BPA?

 

Stavanger, Scandic Stavanger Forus

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]