BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2018 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

BPA i bofellesskap

Seminaravgift: kr 4600,-

Gjennom rettighetsfestingen av BPA har også personer som bor i samlokaliserte boliger med felles bemanning rett til å velge å organisere sine tjenester som brukerstyrt personlig assistanse, gitt at vilkårene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, er oppfylt.

Seminaret tar spesielt opp utfordringer knyttet til en slik endring i organisering av kommunale tjenester i bofellesskap og samlokaliserte boliger med felles bemanning. Hva innebærer dette for kommunen som utmåler av tjenesteomfang, for tjenesteyter og for arbeidsgiver?

 

Påmeldingsfrist: 18.09.2015
Fulltegnet!

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]