BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2017 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

« Tilbake til kalender

BPA i bofellesskap

Seminaravgift: kr 4600,-

Gjennom rettighetsfestingen av BPA har også personer som bor i samlokaliserte boliger med felles bemanning rett til å velge å organisere sine tjenester som brukerstyrt personlig assistanse, gitt at vilkårene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, er oppfylt.

Seminaret tar spesielt opp utfordringer knyttet til en slik endring i organisering av kommunale tjenester i bofellesskap og samlokaliserte boliger med felles bemanning. Hva innebærer dette for kommunen som utmåler av tjenesteomfang, for tjenesteyter og for arbeidsgiver?

 

Påmeldingsfrist: 18.09.2015
Fulltegnet!

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]