BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2017 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

« Tilbake til kalender

Saksbehandlingskurs

Kursavgift: kr 8.100,-

Saksbehandlingskurset tar utgangspunkt i Helse- og omsorgstjenestelovens §3-2.6, §3-6 og §3-8.

Kurset tar opp problemstillinger som saksbehandlere møter når innbyggere søker om BPA, og søknadene enten er «opplagte BPA-tilfeller» eller i en gråsone mellom hjemmetjenester, omsorgslønn og BPA.

Kurset tar også opp problemstillinger rundt at BPA nå er individuelt rettighetsfestet for noen brukere.

Kurset er basert på deltakernes arbeid med case og arrangeres i samarbeid med jurist.

Påmeldingsfrist: 12.09.2016
Oslo, Thon Hotell Opera

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]