BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2017 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

« Tilbake til kalender

Nytt rundskriv – Rettighetsfesting av BPA

Kursavgift: kr 4.750,-

Hva er avklart og hva er fortsatt opp til kommunenes frie skjønn?

I løpet av mange kurs i 2015 har det kommet fram forventninger til et nytt rundskriv om BPA. Når rundskrivet nå foreligger spør vi; er forventningene møtt? Har ting blitt klarere, er det grunn til å tro at tildeling og drift av BPA i kommunene nå blir mer ensartet?

Med utgangspunkt i forventningene slik de har kommet fram på kurs og slik vi har sett at de har kommet fram i kommuners og fylkesmenns innspill til rundskrivet, gjennomgår vi på kurset rundskrivet – hva som nå er blitt avklart og hva som fremdeles vil være opp til kommunens frie skjønn.

Quality Hotell & Resort, Kristiansand

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]