BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2018 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

Nytt rundskriv – Rettighetsfesting av BPA

Kursavgift: kr 4.750,-

Hva er avklart og hva er fortsatt opp til kommunenes frie skjønn?

I løpet av mange kurs i 2015 har det kommet fram forventninger til et nytt rundskriv om BPA. Når rundskrivet nå foreligger spør vi; er forventningene møtt? Har ting blitt klarere, er det grunn til å tro at tildeling og drift av BPA i kommunene nå blir mer ensartet?

Med utgangspunkt i forventningene slik de har kommet fram på kurs og slik vi har sett at de har kommet fram i kommuners og fylkesmenns innspill til rundskrivet, gjennomgår vi på kurset rundskrivet – hva som nå er blitt avklart og hva som fremdeles vil være opp til kommunens frie skjønn.

Clarion Hotell The Edge, Tromsø

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]