Kurs/konferansekalender 2020

RO arrangerer kurs og konferanser over hele Landet. Nytt for 2020 er at vi også skal arrangere flere konferanser med ulike tema som:

Mat, helse og ernæring – Smakfullt, Sunt, Sammen og Erfaringskonferanse om BPA.

Kursene kjøres både sentralt med individuell påmelding og som oppdragskurs i kommune og fylke.Målgruppen vil være kommune- og fylkesansatte i sektoren helse og omsorg.

I tillegg er vi Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2020 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

Nytt for 2020 er at BPA har førsteprioritet i forhold til fordelingen av tilskuddsmidlene. Husk å søke fylkesmannen om opplæringsmidler.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

Kurs for saksbehandlere som tildeler BPA-vedtak

Kursavgift: kr 8.300,-

Behov for ytterligere kompetanse på BPA?

Etter hvert har det blitt tydelig at mange ønsker et saks-behandlingskurs som går mer i dybden.

Dette kurset er for saksbehandlere som ikke trenger «grunnleggende saksbehandling» i form av lovgjennomgang, søkeprosess, innhenting av opplysninger osv. Dette er et kurs for dem som har deltatt på ROs saksbehandlingskurs BPA tidligere, eller som mener at den grunnleggende kompetansen, eller forståelsen om hva BPA er, er «på plass».

Deltakerne går i gjennom aktuelle case (nye case i 2019).

Det vil si at problemstillinger i stor grad behandles gjennom arbeid med eksempler på saker vi har erfaring med.

Oslo, Radisson Blu Skandinavia hotel, 26. og 27. november

 

Påmeldingsfrist: 05.11.2019
Oslo, Radisson Blu Skandinavia Hotel

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]