BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2018 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

Nytt kurs for saksbehandlere som tildeler BPA-vedtak

Kursavgift: kr 8.100,-

RO har i mange år hatt tilbud om grunnleggende saksbehandlingskurs med fokus på BPA. Etter hvert har det blitt tydelig at mange ønsker et saksbehandlingskurs som går mer i dybden. Dette nye kurset er for saksbehandlere som ikke trenger «grunnleggende saksbehandling» i form av lovgjennomgang, søkeprosess, innhenting av opplysninger osv. Dette er et kurs for dem som har deltatt på ROs saksbehandlerkurs BPA tidligere, eller som mener at den grunnleggende kompetansen, eller forståelsen om hva BPA er, er «på plass».

Kurset er «case-basert», det vil si at problemstillinger i stor grad behandles gjennom arbeid med eksempler på saker vi har erfaring med.

Kursholdere er, som i grunnkursene, seniorrådgiver Einar Holand, RO og kommunejurist Linda Evensen fra Trondheim kommune. Einar Holand har hatt hovedansvaret for faglig utvikling og gjennomføring av BPA-kurs på RO i 15 år. Linda Evensen har jobbet på tjenestekontor bl.a. med tildeling av BPA i mange år og har hatt ansvaret for det juridiske opplegget og innholdet i ROs saksbehandlingskurs i 10 år.

Påmeldingsfrist: 10.03.2017
Stavanger, Thon Hotell Maritim

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]