BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2018 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

« Tilbake til kalender

Nytt BPA-kurs: Fritt og selvstendig

Kursavgift: 6.200,-

Felles kurs for arbeidsledere og assistenter i BPA-ordninger.

BPA er organisering av kommunale tjenester, men først og fremst er BPA et verktøy som skal gjøre at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne leve et fritt og selvstendig liv. Det er «kommunale tjenester» på tjenestemottakernes premisser.

Kurset går over to dager og gjennom forskjellige tema skal vi komme fram til hvordan de tildelte tjenestene på best mulig måte skal bidra til at livet oppleves som «fritt og selvstendig».

Kursleder er seniorrådgiver Einar Holand fra RO.  Han har i 15 år ledet ROs arbeid med BPA i forhold til faglig oppdatering og innhold. Han har gjennom årene hatt flere hundre arbeidsledere og assistenter på kurs. Han har også erfaring fra lederutvikling og lederutdanning av ledere i kommunens helse- og omsorgstjenester.

Påmeldingsfrist: 10.03.2017
Stavanger, Clarion Hotell Energy

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]