BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2018 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

Når kommunen drifter BPA i egen regi

Kursavgift: 4600,00

Det er etter hvert blitt vanlig at også små og mellomstore kommuner åpner opp for konkurranseutsetting og fritt brukervalg innenfor BPA. Kommunene velger selv om det er aktuelt å invitere private levererandører eller om alle ordningene skal driftes i regi av kommunen. Mange kommuner velger å stå for BPA-driften selv, dette kurset henvender seg til de kommunene som har valgt dette.

Påmeldingsfrist: 02.11.2015
Oslo, Thon Hotell Opera

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]