BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2017 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

« Tilbake til kalender

Når kommunen drifter BPA i egen regi

Kursavgift: kr 4.800,-

Det er etter hvert blitt vanlig at også små og mellomstore kommuner åpner opp for konkurranseutsetting og fritt brukervalg innenfor BPA. Kommunene velger selv om det er aktuelt å invitere private levererandører eller om alle ordningene skal driftes i regi av kommunen. Mange kommuner velger å stå for BPA-driften selv, dette kurset henvender seg til de kommunene som har valgt dette.

Tønsberg kommune har lang erfaring i å drifte BPA-ordningene selv, koordinator Inger Lise Bjørnfelt forteller om kommunal drift på godt og ondt.

Påmeldingsfrist: 06.10.2017
Oslo, Christiania Qvartalet Møtesenter

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]