BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2018 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

« Tilbake til kalender

Kommunal drift av BPA-ordninger

Kursavgift: kr 4.800,-
Drifter kommunen BPA- ordninger selv eller er det  både private og kommunale ordninger?

Det er etter hvert blitt vanlig at også små og mellomstore kommuner åpner opp for konkurranseutsetting og fritt brukervalg innenfor BPA. Kommunene velger selv om det er aktuelt å invitere private levererandører eller om alle ordningene skal driftes i regi av kommunen.

Mange kommuner velger å stå for BPA-driften selv og for ansatte i kommuner som har både private avtaler og kommunale ordninger.

Tønsberg kommune har lang erfaring i å drifte BPA-ordningene selv, koordinator Inger Lise Bjørnfelt forteller om kommunal drift på godt og ondt.

Påmeldingsfrist: 11.10.2018
Oslo, Christiania Qvartalet Møtesenter

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]