Kurs/konferansekalender 2020

RO arrangerer kurs og konferanser over hele Landet. Nytt for 2020 er at vi også skal arrangere flere konferanser med ulike tema som:

Mat, helse og ernæring – Smakfullt, Sunt, Sammen og Erfaringskonferanse om BPA.

Kursene kjøres både sentralt med individuell påmelding og som oppdragskurs i kommune og fylke.Målgruppen vil være kommune- og fylkesansatte i sektoren helse og omsorg.

I tillegg er vi Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2020 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

Nytt for 2020 er at BPA har førsteprioritet i forhold til fordelingen av tilskuddsmidlene. Husk å søke fylkesmannen om opplæringsmidler.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

Mellom rettigheter og lovforståelse!

Kursavgift: kr 4 950,-.
Kurset er utsatt på ubestemt tid

 

Kurs for saksbehandlere, BPA-koordinatorer og andre som jobber med BPA i kommunene.

Bakgrunn:

Rettighetsfestingen av BPA fra 2015, har ikke hatt ønskede effekten når det gjelder tildeling og gjennomføring i kommunene. En nylig historie i pressen handlet om en bruker som opplevde å få en dobling av antall timer ved å flytte til en annen kommune.

I noen kommuner blir ikke assistentoppgavene regulert i det hele tatt. Mens i andre kommuner kan assistentene kun utføre oppgaver listet opp i enkeltvedtaket.

Så hvorfor er det slik og hva er egentlig «rett» når det gjelder BPA?

Kurset søker å belyse problemstillingene som tas opp gjennom aktuelle eksempler og kursdeltakeren inviteres til gjennom gruppe- og plenumsdiskusjoner om å komme med egne eksempler og erfaringer.

Påmeldingsfrist: 21.04.2020
Oslo, Ingeniørenes Hus

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]