BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2019 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

Mellom rettigheter og lovforståelse!

Kursavgift: kr 4 950,-.
Nytt kurs for saksbehandlere, BPA-koordinatorer og andre som jobber med BPA i kommunene.

Bakgrunn:

Rettighetsfestingen av BPA fra 2015, har ikke hatt ønskede effekten når det gjelder tildeling og gjennomføring i kommunene. En nylig historie i pressen handlet om en bruker som opplevde å få en dobling av antall timer ved å flytte til en annen kommune.

I noen kommuner blir ikke assistentoppgavene regulert i det hele tatt. Mens i andre kommuner kan assistentene kun utføre oppgaver listet opp i enkeltvedtaket.

Så hvorfor er det slik og hva er egentlig «rett» når det gjelder BPA?

Kurset søker å belyse problemstillingene som tas opp gjennom aktuelle eksempler og kursdeltakeren inviteres til gjennom gruppe- og plenumsdiskusjoner om å komme med egne eksempler og erfaringer.

Påmeldingsfrist: 08.10.2019
Oslo, Ingeniørenes Hus

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]