Kurs/konferansekalender 2020

RO arrangerer kurs og konferanser over hele Landet. Nytt for 2020 er at vi også skal arrangere flere konferanser med ulike tema som:

Mat, helse og ernæring – Smakfullt, Sunt, Sammen og Erfaringskonferanse om BPA.

Kursene kjøres både sentralt med individuell påmelding og som oppdragskurs i kommune og fylke.Målgruppen vil være kommune- og fylkesansatte i sektoren helse og omsorg.

I tillegg er vi Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2020 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

Nytt for 2020 er at BPA har førsteprioritet i forhold til fordelingen av tilskuddsmidlene. Husk å søke fylkesmannen om opplæringsmidler.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

«Med blanke ark og fargestifter tell»

Kursavgift: kr 4 950,-.

Hvordan kan kommuner, som Ringsaker, drifte BPA selv…..

Det er ikke mange kommuner som har fått sine BPA-ordninger gjennomgått av en professor, men det har Ringsaker. Ole Petter Askheim, Høgskolen i Innlandet, sammen med Jim Skarli, NTNU evaluerte BPA-ordningene som driftes av kommunen selv i slutten av 2016.

I dette kurset samarbeider RO med Ringsaker kommune og ønsker å vise hva som er mulig om man kopierer Ringsakermodellen.

Det er ennå noen kommuner som velger å drifte alle BPA-ordningene selv, ellers er det mange arbeidsledere som velger kommunen som arbeidsgiver, selv om man har fritt brukervalg.

I begge tilfeller blir spørsmålet.

Hvordan få til gode systemer og arbeidsmetoder som utnytter ressursene og samtidig gir god kvalitet i tjenestene.

 

Påmeldingsfrist: 19.10.2020
Scandic lillestrøm

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]