Kurs/konferansekalender 2020

RO arrangerer kurs og konferanser over hele Landet. Nytt for 2020 er at vi også skal arrangere flere konferanser med ulike tema som:

Mat, helse og ernæring – Smakfullt, Sunt, Sammen og Erfaringskonferanse om BPA.

Kursene kjøres både sentralt med individuell påmelding og som oppdragskurs i kommune og fylke.Målgruppen vil være kommune- og fylkesansatte i sektoren helse og omsorg.

I tillegg er vi Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2020 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

Nytt for 2020 er at BPA har førsteprioritet i forhold til fordelingen av tilskuddsmidlene. Husk å søke fylkesmannen om opplæringsmidler.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

Kurs om pasient- og brukerrettighetsloven

Kursavgift: kr 3 000,-

Kurset er utsatt på ubestemt tid

Kurs for saksbehandlere, ledere og rådgivere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Pasientrettighetsloven ble vedtatt gjeldende også for kommunale tjenestene, Pasient- og brukerrettighetsloven, samtidig med ny lov for helse- og omsorgstjenesten i 2012, og samtidig med samhandlings reformen.

Pasient- og brukerrettighetsloven regulerer både retten til å bli pasient/bruker og hvilke rettighet man har som pasient/bruker. Det gjelder både materielle rettigheter og prosessuelle rettigheter. I tillegg reguleres pårørendes rettigheter i denne loven.

Foreleser på kurset er jurist Anne Christine Breivik som har både juridisk og samfunnsvitenskaplig kompetanse og erfaring fra både departement, direktorat og tilsyn.

 

Påmeldingsfrist: 04.05.2020
Oslo, Ingeniørenes Hus

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]