BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2017 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

« Tilbake til kalender

Kurs for assistenter

Kursavgift: kr 4.750,-

«Når sjefen er oppgaven»

Kurset vil gi faglig påfyll og ta opp aktuelle temaer som er viktig i rollen som ny eller erfaren assistent.

I BPA-ordninger er det tjenestemottaker som er arbeidsleder (eventuelt en assisterende arbeids-leder, dersom vedkommende ikke kan være arbeidsleder selv). Det betyr at du som assistent har den som er tjenestemottaker som nærmeste leder.

Dette er utgangspunktet for alle assistenter i BPA-ordninger – så kan det være store forskjeller mellom kommuner når det gjelder hva arbeidsleder har ansvaret for og hva arbeidsgiver har ansvaret for.

Påmeldingsfrist: 10.10.2016
Oslo, Ingeniørenes Hus Møtesenter

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]