Kurs/konferansekalender 2020

RO arrangerer kurs og konferanser over hele Landet. Nytt for 2020 er at vi også skal arrangere flere konferanser med ulike tema som:

Mat, helse og ernæring – Smakfullt, Sunt, Sammen og Erfaringskonferanse om BPA.

Kursene kjøres både sentralt med individuell påmelding og som oppdragskurs i kommune og fylke.Målgruppen vil være kommune- og fylkesansatte i sektoren helse og omsorg.

I tillegg er vi Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2020 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

Nytt for 2020 er at BPA har førsteprioritet i forhold til fordelingen av tilskuddsmidlene. Husk å søke fylkesmannen om opplæringsmidler.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

Erfaringskonferanse- Rett til BPA- også for mennesker med utviklingshemming?

Kursavgift: kr 1900,-.

BPA – også for mennesker med utviklingshemming?

RO, NAKU OG NFU går sammen om å arrangere en konferanse hvor vi søker å dokumentere erfaringer når det gjelder tildeling og drift av BPA-ordninger til mennesker med utviklingshemming.

Det er nå klart at det kommer en NOU om BPA. Vi kjenner ikke, når dette skrivers, det formelle mandatet eller utvalgets sammensetning, men har forstått det slik at alle sider ved BPA-ordningen skal gjennomgås.

Med bakgrunn i erfaringene vi oppsummerer fra denne konferansen, gir vi innspill til det regjeringsoppnevnte utvalget som jobber med NOU om BPA.

 

Påmeldingsfrist: 17.10.2019
Ingeniørenes Hus, Oslo

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]